Skip to content

Song Details

What are song details?

The Song Details provides you with the information related to the song (also known as composition or musical work). A song consists of the words and music. Our site displays the songwriters that wrote the song. We use * to indicate controlled songwriters.

Writers: Ryan Williams*/Benjamin Cruse*/Evan John*/Aaron Johnson*

Translator: Heidi Skjortnes Urke

Language: Norwegian/Nynorsk

CCLI #:

Copyright Date: 03/02/2018

Song ID: 40170_1

Translation

What is a translation?

A translation is the process of translating the original lyric language into a different language.

Verse

Det fins en sang jeg kjenner godt

en melodi som jeg har fått
På høye fjell, i dypets dal
Min sjel har fred, jeg stoler helt på deg min Gud
 

Chorus

Håp har et navn
Hans navn er Jesus
Og ved hans kors er jeg fullkommen fri
Håp har et navn
Hans navn er Jesus
Å pris hans navn som ga seieren
 

Verse

Det fins et lys som stråler klart
overvant mørket, dets død og grav
så la hans kors bli løftet nå
hans lys er her, vår seier er i Jesu sår
En dag blir håp til virklighet
når hjemme i himlen jeg ditt ansikt ser
All frykt må vike, all smerte gå
Jeg med mitt liv, med festet blikk for kongen står
Jeg med mitt liv, med festet blikk for kongen står

Publishing Details

What are publishing details?

By default our site displays the controlled publishers that we represent. An * represents the controlled publisher. If you would like to see non-controlled publishers, simply click the Controlled Toggle and you’ll see all the publishers we believe to be associated with a song. If we do not control 100% of a song, you are responsible for contacting the other rights holders and verifying the accuracy of the non-controlled publisher’s information. Our site is simply a guide. If we know who the non-controlled publishers are, we try to provide their website or email in the Contact column.

Publisher
Writer
Administrating Company
Contact
% Ownership
River Valley Church Music*
Ryan Williams*/Benjamin Cruse*/Evan John*
BEC Worship
37.5%
BEC Worship*
Ryan Williams*/Benjamin Cruse*/Evan John*
BEC Worship
37.5%
River Valley Worship Music*
Aaron Johnson*
BEC Worship
12.5%
Songs of BEC*
Aaron Johnson*
BEC Worship
12.5%
Total Administered by Essential Music Publishing: 100%
* indicates controlled

Controlled Label Copy

What is controlled label copy?

We provide our controlled label copy for you to use in your project. If we do not control 100% of the song (composition or musical work) rights, it is your responsibility to locate the other owners and get their controlled label copy. The end result- you’ve cleared 100% of the song.

© 2018 River Valley Church Music (ASCAP) / BEC Worship (ASCAP) / River Valley Worship Music (BMI) / Songs of BEC (BMI) (admin at EssentialMusicPublishing.com). All rights reserved. Used by permission.

*User must contact the other copyright owners for their label copy.

Håp har et navn